Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW (khóa VIII) về “Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”

Thứ ba - 26/06/2018 09:44
Ngày 22 tháng 6 năm 2018, Đảng bộ xã Triệu Thuận đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW ngày 18 tháng 02 năm 1998 (khóa VIII) về “Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”.
Chủ trì hội nghị có các đồng chí Hồ Sĩ Hoàng – Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Lê Thị Thúy Linh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến – HUV; Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND xã.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Chiến – Huyện ủy viên; Viện trưởng Viện kiểm sát huyện Triệu Phong; phụ trách địa bàn, Ban chấp hành đảng bộ, cùng hơn 170 đảng viên trong đảng bộ xã.
Thay mặt Thường trực Đảng ủy, đồng chí Lê Thị Thúy Linh - Phó bí thư Thường trực đã trình bày báo cáo sơ kết tình hình 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Báo cáo nêu rõ, Năm 2018 là năm có nhiều sự kiện trọng đại: Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 111 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn, 46 năm ngày giải phóng huyện Triệu Phong. Bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn nhất định. Tuy nhiên, nhờ sự lãnh đạo sâu sát của Thường vụ Huyện ủy, các cơ quan, ban ngành cấp huyện, cùng với sự nổ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đảng uỷ xã đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2018: Qua 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Ban chấp hành đảng bộ xã đề ra từ đầu năm đã được triển khai thực hiện đạt kết quả. Theo đó tình hình quốc phòng – an ninh trên địa bàn cơ bản được giữ vững; kinh tế - văn hóa - xã hội phát triển ổn định; công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận, các đoàn thể tiếp tục có chuyển biến tích cực.
1091ccf55892b9cce083
Toàn cảnh hội nghị

- Tổng giá trị sản phẩm xã hội ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2018: 139,260 tỷ đồng đạt 52,96% KH năm 2018 ( tăng 6,96 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm 2017). 
- Tổng giá trị thu nhập xã hội ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2018: 114,969 tỷ đồng đạt 54,65% so với KH năm 2018.
Giao quân đạt 100% chỉ tiêu với 8 công dân lên đường nhập ngũ; thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục chính trị, huấn luyện dân quân mới, đảm bảo an toàn về người và phương tiện trước trong và sau huấn luyện năm 2018.
Tổ chức thăm viếng tặng quà cho thân nhân, gia đình chính sác nhân dịp lễ tết; Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; Chỉnh trang và bắt hệ thống điện tại Nghĩa trang liệt sĩ xã, nâng cấp một số hạng mục tại khuôn viên xã và tại vòng binh đường quốc lộ 9C & ĐH 40.
Năm 2018 tổng số hộ toàn xã 1223 hộ, có 78 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,37%; Hộ cận nghèo 115 hộ, chiếm tỷ lệ 9,4%.
Tổ chức chúc thọ, mừng thọ Người Cao tuổi năm 2018: từ 70 tuổi đến trên 100 tuổi có 109 cụ, tặng quà 25.700.000 đồng.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương đườg lối của đảng, pháp luật nhà nước.
Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 Tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai Nghị quyết KT - XH, QP - AN; nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2018; xây dựng chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy.

Triển khai quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chủ đề năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đúng đầu, của cán bộ, đảng viên”. Đồng thời hướng dẫn Chi bộ, cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch về Nghị quyết TW6 khóa XII và triển khai viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện cá nhân. Thông qua sinh hoạt định kỳ của BCH, trực báo chi bộ, các cơ quan, đoàn thể để tăng cường giám sát đội ngũ cán bộ, công chức trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh”. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ 2 đầu tuần đầu tháng.
Đảng ủy đã tổ chức ký cam kết trách nhiệm của tập thể cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo năm 2018.
Thực hiện tốt việc không uống rượu bia trong giờ làm việc và buổi trưa của ngày làm việc theo chỉ thị 37 của huyện ủy.Xây dựng báo cáo tổng kết, sơ kết các Chỉ thị, Nghị quyết của các Cấp ủy Đảng đảm bảo thời gian quy định. Tổ chức chỉ đạo điểm Diễn đàn Chi bộ sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Chi bộ Thôn 2, sau đó triển khai đến các Chi bộ còn lại đến nay đã có 13/13 Chi bộ hoàn thành; chương trình kiểm tra giám sát tiến hành theo tiến độ và nội dung kế hoạch xây dựng từ đầu năm.
 
8a844d6c3a04db5a8215
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến – HUV; Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND xã
trình bày báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về “Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”
Cũng tại hội nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến – HUV; Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND xã trình bày báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW ngày 18 tháng 02 năm 1998 (khóa VIII)  về “Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” và phương hướng giải pháp tiếp tục thực hiện: Trong những năm gần đây, nhờ có sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân gắn với việc phát huy dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được triển khai sâu rộng, nhân dân ngày càng am hiểu, chấp hành Pháp luật tốt hơn. Nền kinh tế phát triển khá, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng trong nông nghiệp, tăng tỷ trọng thương mại, ngành nghề, dịch vụ; công tác dồn điền, đổi thửa được triển khai thực hiện đồng bộ; Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Chế độ chính sách đối với người có công, an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo bền vững được thực hiện tích cực, có kết quả tốt. Đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân ngày càng được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng được nâng cao, việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gắn liền với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng. Đây là điều kiện quan trọng, tạo sự đoàn kết trong nội bộ, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia, thực hiện đảm bảo QCDC ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, góp phần hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.
Phương hướng, giải pháp tổ chức thực hiện trong những năm tiếp theo:
- Tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường trách nhiệm của người cán bộ, tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, người đứng đầu tổ chức quán triệt các đơn vị triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở có hiệu quả. Lấy tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đoàn kết nội bộ để đánh giá mức độ thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở mỗi đơn vị.
- Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, Huyện về thực hiện Quy chế dân chủ; rà soát đánh giá lại hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, phân công thành viên phụ trách địa bàn, lĩnh vực cho từng thành viên Ban chỉ đạo.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, tổ chức sơ, tổng kết về thực hiện Quy chế dân chủ ở địa phương
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên tất cả các loại hình. Trên cơ sở đó đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị.
- Gắn phát huy dân chủ với phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; kiên quyết đấu tranh và có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với tập thể, cá nhân lợi dụng dân chủ để kích động, lôi kéo các phần tử xấu chống phá Đảng, Nhà nước; khai thác tiềm năng, lợi thế, sức mạnh trong nhân dân; thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Xây dựng Nông thôn mới.
07c61d276d4f8c11d55e
Đồng chí Hồ Sĩ Hoàng – Bí thư đảng bộ; Chủ tịch HĐND xã phát biểu kết luận tại Hội nghị
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hồ Sĩ Hoàng – Bí thư đảng bộ; Chủ tịch HĐND xã đã chỉ rõ những mặt đã làm được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời thẳn thắng thừa nhận những vấn đề còn tồn tại cần cố gắng khắc phục trong thời gian tới, đồng chí Bí thư nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần triển khai thực hiện tốt trong 6 tháng cuối năm: Làm tốt công tác chăm sóc vụ mùa, phát triển kinh tế; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết; Tăng cường công tác phát triển đảng viên mới, thực hiện tốt chính sách cán bộ, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng. Tiếp tục lãnh đạo các chi bộ tổ chức Diễn đàn Chi bộ sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015 - 2020.
2a269dd633b1d2ef8ba0
Đồng chí Nguyễn Chiến - HUV; Viện trưởng VKS huyện Triệu Phong trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Nhân dịp này Đảng bộ trao tăng huy hiệu 45 tuổi Đảng cho đảng viên Đoàn Quang Khã sinh hoạt tại Chi bộ Thôn 3.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng còn lại năm 2018, hoạt động của cả hệ thống Chính trị cần phải được tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực Kinh tế, Văn hoá - Xã hội, Quốc phòng - An ninh và công tác xây dựng Đảng, tạo nên phong trào thi đua mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và trong quần chúng nhân dân, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết năm 2018 đã đề ra./.
 
 
 

Tác giả bài viết: Văn Soạn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây