Hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng các cấp

Thứ ba - 24/09/2019 15:56
Sáng nay 24/9/2019, Đảng bộ xã Triệu Thuận đã tổ chức hội nghị trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; Quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Trị về việc sắp xếp, sắp nhập, đổi tên thôn và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn dôi dư khi sắp xếp, sáp nhập trên địa bàn xã. Các đồng chí: Hồ Sĩ Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Lê Thị Thúy Linh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Nguyễn Ngọc Tiến – Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có trên 185 đảng viên trong Đảng bộ tham dự.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Trong quá trình phấn đấu và trưởng thành trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam  ghi nhận công lao đóng góp trong suốt quá trình phấn đấu, rèn luyện của đồng chí, Ban chấp hàng Trung ương Đảng trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên trong Đảng bộ đồng chí Trần Minh Tâm, đảng viên sinh hoạt tại Chị bộ 6. Bày tỏ niềm vinh dự, tự hào đồng chí cảm ơn sự ghi nhận của Đảng, cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy xã, chi bộ. Bản thân cảm thấy trân trọng và vinh dự khi nhận được sự công nhận vô cùng cao quý này và hứa tiếp tục phấn đấu rèn luyện.
71317649 812808102468412 6568198403786801152 n
Trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Minh Tâm

Tiếp theo nội dung hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Hồ Sĩ Hoàng đã quán triệt nội dung Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cùng các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó khẳng định, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu; đảm bảo an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức. Thông qua Đại hội Đảng các cấp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
69334855 2479121695486665 1148112777617866752 n
Chủ trì Hội nghị

Việc xây dựng báo cáo chính trị phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, để rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả. Công tác nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ, sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan Nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, cấp ủy các cấp phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Đại hội Đảng bộ các cấp tập trung vào 4 nội dung: Tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Về thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp: đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày, bắt đầu từ tháng 4-2020, hoàn thành trước ngày 30-6-2020. Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020.

71302470 730679984050171 7840257357677330432 n

Cũng tại hội nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến – Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Trị về việc sắp xếp, sắp nhập, đổi tên thôn và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn dôi dư khi sắp xếp, sáp nhập trên địa bàn xã.
Theo đó xã Triệu Thuận từ 8 thôn sáp nhập thành 4 thôn mới như sau:
Sáp nhập thôn 1 (135 hộ) và thôn 2 (138 hộ) thành thôn Võ Phúc An (gồm 273 hộ); Sáp nhập thôn 3 (258 hộ) và 1 phần thôn 4  (95 hộ) thành thôn Dương Lệ Đông (gồm 353 hộ); Sáp nhập phần còn lại của  thôn 4  (45 hộ) cùng thôn 5 (141 hộ) và thôn 6 (136 hộ) thành thôn Dương Đại Thuận (gồm 322 hộ); Sáp nhập thôn 7 (208 hộ) và thôn 8 (110 hộ) thành thôn Dương Văn Lộc (gồm 318 hộ).
Yêu cầu các ngành chức năng liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Trị, Kế hoạch số 2345/KH-UBND ngày 18/9/2019 của UBND huyện Triệu Phong về việc sắp xếp, sắp nhập, đổi tên thôn và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn dôi dư khi sắp xếp, sáp nhập trên địa bàn xã đến cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân để tạo sự đồng tình, đoàn kết cao trong quá trình tổ chức thực hiện.

71319814 2489789521236622 7079079828728578048 n

Đúc kết hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ và để thiết thực chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng, 75 năm Ngày thành lập Nước, 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và hướng tới Đại hội XIII của Đảng. Khối lượng công việc rất lớn trong khi thời gian không còn nhiều, các cấp ủy phải đề cao hơn nữa trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.
Để thực hiện sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại các thôn trên địa bàn xã đảm bảo ổn định công tác tổ chức ở cơ sở tiến tới đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy đề nghị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập và tổ chức lại thôn; tạo sự đồng thuận trong cán bộ, nhân dân. Kịp thời tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại thôn.
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, trên dưới đồng lòng, tích cực chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp, góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".

Tác giả bài viết: Văn Soạn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây