Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2017, Phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và Triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCHTW khóa XII.

Thứ năm - 04/01/2018 14:27
Ngày 03/01/2018 Đảng uỷ xã Triệu Thuận tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2017, Phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và Triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCHTW khóa XII.
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Việt Dũng - UVTVHU, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đại diện Văn Phòng, UBKT và các Ban của huyện ủy.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND xã; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy và toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ xã.
18183cd89fc5709b29d4
Đồng chí: Lê Thị Thúy Linh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy trình bày báo cáo trước Hội nghị
Năm 2017, Đảng ủy xã Triệu Thuận đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt các kết quả:
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế 11 %
- Tổng giá trị sản phẩm xã hội năm 2017 đạt 246,005 tỷ đồng đạt 98,6% KH năm 2017 (tăng 30,005 tỷ đồng so với năm 2016).
- Tổng giá trị thu nhập xã hội năm 2017 đạt 203,36 tỷ đồng đạt 97,8% so với KH năm 2017 (tăng 30,36 tỷ đồng so với năm 2016).
- Bình quân thu nhập đầu người năm 2017 đạt 32,8 triệu đồng đạt 99,4 % so với KH năm 2017 (tăng 5,3 triệu đồng so với năm 2016).
- Có 02 đồng chí được tặng, truy tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng 01 đ/c chi bộ 4 (đã từ trần) và 1 đ/c chi bộ 7.

Đảng bộ xã Triệu Thuận đã tập trung vào nhiệm vụ củng cố nâng cao các tiêu chí  xây dựng nâng  nông thôn mới. Tổ chức tốt các kỳ họp HĐND; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND xã; phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện làm tốt công tác tuyển, chọn, gọi 9 thanh niên nhập ngũ năm 2017, hoàn thành 100% chỉ tiêu. Tổng diện tích gieo trồng cả năm 1.007,1 ha trong đó: Diệc tích lúa: 757,4 ha; Diện tích màu: 249,7 ha. Đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giống lúa mới có năng suất chất lượng cao đạt trên 80% diện tích, năng suất sản lượng lúa BQ đạt 110,04 tạ/ha/năm: ĐX: 59,93 tạ/ha, HT: 50,11 tạ/ha (giảm 4,24 tạ/ha so với năm 2016). Công tác khuyến học khuyến tài được duy trì; Công tác y tế, dân số, gia đình trẻ em; chính sách xã hội; Công tác văn hóa, đạt kết quả tốt.
Tiếp tục củng cố, nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dưng khu dân cư, cơ quan trường học có nếp sống văn hóa; Xây dựng chính quyền vững mạnh, các tổ chức chính trị  ở xã đạt vững mạnh trở lên.
- Triển khai hướng dẫn và xây dựng kế hoạch đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2017
* Tổng số đảng viên trong Đảng bộ có 176 đồng chí:
  Trong đó:
- Đảng viên dự bị: 23 đồng chí (trong đó đảng viên mới kết nạp dưới 6 tháng có 7 đ/c không tham gia phân loại).
- Đảng viên mới chuyển đến không tham gia phân loại có 2 đ/c.
- Đảng viên chuyển sinh hoạt tạm thời:      0 đ/c.
- Đảng viên miễn sinh hoạt và công tác:    01 đ/c.
- Đảng viên tham gia đánh giá phân loại:166 đ/c.
- Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú:               49 đ/c
- Giới thiệu đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú:  25 đ/c
 * Về đánh giá phân loại đảng viên:
- Tổng số đảng viên tham gia phân loại đánh giá: 166
  Trong đó:
+ Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:     11đ/c chiếm 6,6 %
+ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ:            133 đ/c chiếm 80,2%
+ Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ:                   20 đ/c chiếm 12 %
+ Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ:        02 đ/c chiếm 1,2 %
- Về phân loại chi bộ:
+ 11 Chi bộ TSVM gồm: Chi bộ Thôn 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, MN, THCS, HTX, Quân sự.
 ( Trong đó: 03 Chi bộ TSVM TB gồm: Chi bộ trường Mầm Non, Chi bộ Quân sự, Chi bộ HTX).
+ 02 Chi bộ HTTNV: Chi bộ Thôn 1, Chi bộ trường TH Trần Hữu Dực.
- Đảng ủy xem xét khen thưởng 11 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 3 chi bộ TSVM tiêu biểu.
 
 Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe các ý kiến phát biểu, tập trung một số vấn đề như: Công tác xây dựng Đảng; xây dựng đội ngủ cán bộ trẻ ở thôn; Nâng cao chất lượng các khâu dịch vụ SXKD, cơ cấu bộ giống trong SXNN, đại hội nhiệm kỳ HTXNN; Công tác giáo dục về chất lượng đại trà và mủi nhọn, công tác kiểm định giáo dục, công tác phổ cập THCS, nâng cao trường chuẩn quốc gia, việc học tập quán triệt Nghị quyết,chỉ thị… Công tác tuyển, chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018…
ca4f7d71d76c3832617d
Đồng chí: Trần Việt Dũng - UVTVHU, Chủ tịch UBMTTQVN huyện  Phát biểu chỉ đạo Hội Nghị
 Phát biểu chỉ đạo Hội Nghị, đồng chí Trần Việt Dũng - UVTVHU, Chủ tịch UBMTTQVN huyện ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ xã đạt được trong năm 2017. Đảng bộ đã có nhiều chuyễn biết tích cực rỏ nét. Tốc độ phát triển kinh tế được nâng lên, VHXH có nhiều khởi sắc. Tất cả hệ thống chính trị đạt vững mạnh, một số đoàn thể đạt vững mạnh loại 1, chính quyền vững mạnh. Việc tổ chức triển khai, quán triệt nghị quyết được tổ chức kịp thời, nghiêm túc. Công tác giám sát, phản biện của mặt trận, đoàn thể thực hiện đảm bảo theo kế hoạch. Công tác phát triển đảng và kiểm tra được chú trọng, nâng cao. Tuy nhiên còn một số nội dung cần được cân nhắc để thực hiện như: Thu nhập bình quân đầu người còn thấp hơn mặt bằng chung của toàn huyện, tỷ trọng phát triển nông nghiệp còn cao, cần nên tăng tỷ trọng phát triển các lĩnh vực TTCN, TMDV.

Để thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ năm 2018 đồng chí cũng nhấn mạnh, để đạt được các chỉ tiêu đề ra BCH Đảng bộ cần xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể lãnh đạo, chỉ đạo tập trung xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh và phát triển. Đồng thời thực hiện nghiêm túc, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương sáu (khóa XII). Thực hiện tốt chính sách với người có công, người nghèo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng nội dung thực hiện các Nghị quyết về phát triển trang trại, gia trại; cần liên kết trong SXNN, bao tiêu sản phẩm đầu ra cho các hộ sản xuất và các địa phương khác; khuyến khích vận động nhân dân tích tụ ruộng đất; duy trì và nâng cao chất lượng xã đạt chuẫn NTM; bổ sung các giải pháp để phát triển kinh tế nhất là TTCN và TMDV; nâng cao vai trò, hoạt động của ban điều hành thôn văn hóa .
c5802bcb81d66e8837c7
Đồng chí: Hồ Sĩ Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu tổng kết Hội nghị
 Kết luận Hội nghị, đồng chí  Hồ Sĩ Hoàng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND nhấn mạnh: Từ kết quả thực hiện trong năm 2017, tiếp thu sự phát biểu chỉ đạo và bổ sung các định hướng của thường vụ huyện ủy phụ trách địa bàn, để hoàn thành tốt phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2018 cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2018.
3d97baf30feee0b0b9ff
Khen thưởng các tập thể Chi bộ đạt TSVMXS năm 2017
 
88a60bdebfc3509d09d2
Khen thưởng các cá nhân Đảng viên hoàn thành XSNV năm 2017
Tại Hội nghị, Đảng bộ đã tặng giấy khen cho 3 Chi bộ trong sạch vững mạnh và 11 đảng viên tiêu biểu xuất sắc năm 2017.
84fa0aa5a1b84ee617a9
Đồng chí: Nguyễn Ngọc Tiến – HUV, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã (báo cáo viên Huyện ủy) quán triệt Nghị quyết 
Chiều cùng ngày đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - HUV, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã (báo cáo viên Huyện ủy) đã quán triệt các nội dung các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH trung ương khóa XII.

 

 

Tác giả bài viết: Văn Soạn

 Từ khóa: xatrieuthuandangbo

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây