TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRIỆU THUẬN

http://xatrieuthuan.quangtri.gov.vn


HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT VÀ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ

Ngày 14/8/2017 Đảng bộ xã Triệu Thuận tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết và Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Toàn cảnh Hội nghị
Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến – Huyện ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã (Báo cáo viên cấp huyện) quán triệt, triển khai đến hội nghị những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng ( Khóa XII), gồm Nghị quyết số 26 - NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết số 27 - NQ/TW, ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp   .Nghị quyết số 28 - NQ/TW, ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
39062188 911199965735964 8543484958780424192 nQua 3 Nghị quyết mà hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng (Khóa XII) là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cấp đến nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, mang tính cấp bách và lâu dài, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra. Do đó mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiên cứu nội dung các Nghị quyết và có sự liên hệ với tình hình thực tế của địa phương. Từ đó Đảng ủy xã xây dựng chương trình hành động cho phù hợp, nhằm đưa các Nghị quyết vào cuộc sống.
 
Cũng tại hội nghị này Đảng bộ xã Triệu Thuận đã tổ chức Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Lê Thị Thúy Linh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy đã thông qua báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020:
39284496 284198742365740 2666783831612194816 n
Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng ủy và cấp ủy chi bộ đã bám sát, tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà các Nghị quyết đề ra với tinh thần, quyết tâm cao.
Đảng ủy đã chủ động quán triệt kịp thời các quan điểm của Đảng, xem nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường Quốc phòng an ninh là trọng yếu, thường xuyên để tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn, hướng về cơ sở. Đánh giá khách quan về những thuận lợi, khó khăn, thách thức đặt ra, mạnh dạn chỉ ra hạn chế yếu kém, đề ra những giải pháp cụ thể tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện.
 
Nhìn chung các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa xã hội đạt mục tiêu đề ra, quốc phòng, an ninh được cơ bản ổn định. Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện, có bước chuyển biến. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.
 
Đảng bộ đã đề ra  10 nhóm  nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những năm tiếp theo của nhiệm kỳ 2015-2020 để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 
Tổng kết hội nghị Đồng chí Hồ Sĩ Hoàng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã khẳng định: công tác lãnh chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đạt được nhiều kết quả, song bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế ở từng lĩnh vực nhất định.
Để thực hiện tốt Nghị quyết của nhiệm kỳ, yêu cầu mổi một cán bộ, đảng viên, các ngành đoàn thể tiếp tục bám sát chương trình công tác trọng tâm của ngành, lĩnh vực mình đảm nhiệm nêu cao tinh thần quyết tâm để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ./.
 

Tác giả bài viết: Văn Soạn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây