TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRIỆU THUẬN

http://xatrieuthuan.quangtri.gov.vn


Tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh và Xây dựng cơ sở năm 2016

Chiều ngày 23/12, xã Triệu Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh và Xây dựng cơ sở năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017.
Toàn cảnh Hội nghị
  
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải- Thượng tá, Phó trưởng Công an huyện; Dương Trung Chí - Trung  tá, Phó CHT.TMT BCH Quân sự huyện Triệu Phong; đồng chí: Hồ Sĩ Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Lê Thị Thúy Linh-Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Đoàn Quang Luận - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Triệu Thuận; cán bộ chuyên trách, công chức xã; Tổ Công an huyện phụ trách khu vực; Bí thư các Chi bộ; Trưởng thôn; đại diện các Trường; Trạm, HTX ; Công an viên; a,b trưởng lực lượng dân quân trên địa bàn.
 

Báo cáo trình bày tại Hội nghị, năm 2016, dưới sự lãnh đạo cấp ủy Đảng, chỉ đạo trực tiếp của UBND xã, Ban CHQS và Ban Công an xã đã quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn của cấp trên; bám sát tình hình địa phương, đơn vị, triển khai toàn diện nhiệm vụ, hoàn thành tốt công tác quân sự, an ninh địa phương. Trong đó duy trì nghiêm các chế độ, sẵn sàng chiến đấu; phối hợp các lực lượng nắm chắc tình hình, bảo vệ,  giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ban chỉ đạo 138&1523 xã đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 48, Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng chống tội phạm; đã tạo chuyển biến mới, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng toàn thể nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm. Trật tự an toàn trên toàn xã hội trên địa bàn xã đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, an ninh được đẩy mạnh. Nhờ đó lực lượng Quân sự, Công an được xây dựng vững mạnh về mọi mặt, chất lượng tham mưu, đề xuất và năng lực thực hiện nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình  mới.
Theo phương hướng nhiệm vụ năm 2017, công tác quốc phòng, an ninh địa phương tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện. Công tác tham mưu cho xã triển khai thực hiện tốt công tác khám tuyển, gọi công dân nhập ngũ năm 2017 được tiếp tục đẩy mạnh, làm tốt công tác phong chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. 
Các lực lượng chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tấn công trấn áp tội phạm, xử lý tốt các tình huống không để bị động, bất ngờ. Chất lượng tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân phải củng cố và tăng cường, góp phần tích cực giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Thượng tá, Phó trưởng Công an huyện đại diện cho hai lực lượng Công an, Quân sự huyện  đánh giá cao nỗ lực phấn đấu của lực lượng Quân sự, Công an cùng toàn thể nhân dân đạt được, đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ QP-AN năm 2016.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Thượng tá, Phó trưởng Công an huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đồng chí: Nguyễn Thanh Hải - Thượng tá, Phó trưởng Công an huyện phát biểu hội tại Hội nghị
Đồng chí đề nghị thời gian tới hai lực lượng nồng cốt tiếp tục phối hợp chủ động nắm bắt tình hình, phân tích và dự báo đúng, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN. Đồng thời đề ra nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ hơn; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết 28-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Chỉ thị 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TT ATXH và nhiệm vụ quốc phòng đạt kết quả.   Lãnh đạo xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy về thực hiện nhiệm vụ QP-AN; nâng cao chất lượng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng huấn luyện, chất lượng chính trị trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Tiếp tục giữ vững tình hình ANCT, TTATXH, đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt trước trong và sau dịp Tết Nguyên đán. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lực lượng, làm tốt công tác quản lý nhà nước về QP-AN và tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo thực hiện hiệu quả trên tất cả mặt gắn với đảm bảo QP-AN.
Tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Quang Luận - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của ngành cấp trên để đưa vào nhiệm vụ. Đồng thời ghi nhận, biểu dương những thành tích mà BCH Quân sự, Ban Công an xã  cùng toàn thể các ban ngành đoàn thể và nhân dân trên địa bàn đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng chí đề nghị cần tiếp tục nắm bắt tình hình, sẵn sàng chiến đấu; chủ động phối hợp giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Đồng chí: Đoàn Quang Luận - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịc UBND xã đúc kết hội nghị
Đồng chí: Đoàn Quang Luận - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đúc kết hội nghị
 
Trong năm 2016 công tác quốc phòng, an ninh ở địa phương  được thực hiện tốt, có hiệu quả. Công tác chỉ đạo, lãnh đạo bám sát nhiệm vụ; chất lượng tổng hợp, sức mạnh của hai lực lượng  không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đủ quân số, chất lượng đảm bảo tốt. Làm tốt công tác Đảng, công tác chính trị.
Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với việc phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí nhấn mạnh, bước sang năm 2017 trong bối cảnh tình hình vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, cần sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm giữa các lực lượng; tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động, phối hợp giải quyết nhiệm vụ, xử lý các tình huống. Xác định công tác quốc phòng - an ninh địa phương là nhiệm vụ chính trị quan trọng, do đó cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân để phát huy, thực hiện nhiệm vụ hiệu quả; đảm bảo quốc phòng an ninh gắn liền với phát triển kinh tế xã hội. Nêu cao vai trò trách nhiệm, hiệu quả chất lượng của cơ quan tham mưu. Duy trì nghiêm túc chế độ trực gác, tuần tra mật phục, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng  hai lực lượng  vững  mạnh về tư tưởng, đảm bảo số lượng, chất lượng. Nâng cao tính thực tiễn, khả năng xử lý ở các địa bàn.

Các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN năm 2016
Các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN năm 2016
Nhân dịp này, UBND xã đã trao giấy khen khen thưởng các cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn thời năm qua. 

Tác giả bài viết: Văn Soạn

Nguồn tin: Quân sự - Công an

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây