TỔNG KẾT SẢN SUẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2018 , TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN SUẤT NĂM 2019

Thứ tư - 14/11/2018 15:10
Thực hiện Kế hoạch của UBND xã Triệu Thuận, ngày 13/11/2018 UBND xã Triệu Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết sản suất nông nghiệp năm 2018 triển khai kế hoạch sản suất năm 2019.
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Về tham dự hội nghị có  đồng chí: Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Trưởng trạm Khuyến Nông huyện Triệu Phong.
Đồng chí: Hoàng Công Mến - Cụm phó Thủy Nông Cụm Thủy nông N1.
Đồng chí: Trần Thanh Sơn - Phó trưởng Trạm Thú Y huyện Triệu Phong.
Đồng chí Hồ Sĩ Hoàng - Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND xã, các Đồng chí trong BTV Đảng ủy xã, các Đồng chí đại diện cho các ban ngành của UBND xã và Mặt trận các Đoàn thể cấp xã cùng các đồng chí bí thư chi bộ thôn, trưởng  thôn.

 Hội nghị đánh giá kết quả  sản xuất nông nghiệp năm 2018 như sau:
 Về trồng trọt:
           Vụ Đông Xuân:
 Diện tích gieo trồng: 508,4 ha
Trong đó: Lúa: 378,7 ha, năng suất bình quân đạt 60,94 tạ/ha, đạt 101.7% so với năm 2017.
 * Màu: 129,7ha, trong đó: Ngô xen sắn: Diện tích 38,7 ha, NS đạt 60 tạ/ha, Sản lượng 232,2 tấn.  NS ngô 10.000 trái tươi/ha. Rau các loại: Diện tích 89 ha, NS đạt 100 tạ/ha, Sản lượng 890 tấn. Ớt:  Diện tích 2 ha, NS đạt 80 tạ/ha, Sản lượng 16 tấn.
          Vụ Hè Thu:
          Diện tích gieo trồng: 506,7 ha
   Trong đó:
          * Lúa: 378,7 ha, năng suất bình quân đạt 54,6 tạ/ha, đạt 108,9% so với năm 2017.
          * Màu: 128 ha, trong đó:
          + Sắn:                  Diện tích 38.7ha, năng suất bình quân đạt: 66 tạ/ha
          + Rau các loại:     Diện tích 84,3ha, năng suất bình quân đạt: 100 tạ/ha
          + Rau màu:          Diện tích 5 ha, năng suất bình quân đạt: 80 tạ/ha
Về chăn nuôi thú y:
          Tính đến thời điểm tháng 11/2018, trên địa bàn toàn xã:
          - Tổng đàn trâu, bò: 499 con, trong đó: Trâu 43 con, Bò 456 con. Tỷ lệ bò lai Zebu 82 con.
          - Tổng đàn lợn: 2.085 con, trong đó: Lợn nái Móng cái 445 con, lợn nái F1 có 101 con.
          - Tổng đàn gia cầm: 22.895 con, trong đó: gà 16.840 con; vịt, ngan, ngõng 6.055 con.
 Về ngư nghiệp:
Mô hình nuôi cá nước ngọt của hộ gia đình, được bà con quan tâm đầu tư và phát triển, nhất là các hộ có trang trại, gia trại, hiện nay diện tích nuôi cá nước ngọt đạt trên 7 ha.
Việc đánh bắt cá sông được duy trì và phát triển tốt. Sản lượng thu hoạch và đánh bắt trong năm đạt trên 14 tấn cá tôm các loại.
 Bảo vệ thực vật, khuyến nông - khuyến ngư:
          Công tác bảo vệ thực vật, khuyến nông - khuyến ngư được quan tâm, bước vào sản xuất vụ Đông Xuân, UBND xã đã phát động phong trào ra quân diệt  chuột trên toàn xã, được người dân hưởng ứng tham gia. Trong đợt ra quân diệt được 5.178 con chuột.
          Để đảm bảo vệ sinh môi trường trong việc sử dụng thuốc BVTV, HTXNN đã tiến hành đặt các bể chứa vỏ bao, vỏ chai thuốc BVTV tại các điểm trên địa bàn.
          Các mô hình đang thực hiện có hiệu quả như: mô hình chăn nuôi tổng hợp, mô hình nuôi bồ câu Pháp, mô hình lợn nái F1, mô hình trồng sen. Các mô hình hiện đang được duy trì cho thu nhập khá.
Mô hình trang trại chăn nuôi quy mô tổng hợp như: lợn, gia cầm, thủy cầm, tại vùng Trại chăn nuôi, Lò gạch ngói (Thôn 3) Mô hình sen - cá, vịt - cá vùng Bàu Dưới, vùng Đồng Phường, vùng Cồn Âm (Thôn 1), mô hình chăn nuôi ở (Thôn 2), mô hình chăn nuôi tổng hợp vùng Bàu Su, nuôi côn trùng (Thôn 6), phát triển có hiệu quả. Hiện có mô hình nuôi gà theo hướng công nghệ cao của trang trại ông (Trần Hữu Tấn, bước đầu phát triển hiệu quả) Số lượng 10.000 con/lứa/ 3 tháng.
Trong năm đã cấp phát giấy chứng nhận trang trại cho 02 hộ chăn nuôi tổng hợp.
          Triển khai sản xuất cánh đồng lớn với diện tích 60 ha. Việc triển khai xây dựng cánh đồng lớn đã thực hiện đồng bộ: Sản xuất một giống, một vùng, một thời gian, một quy trình, lúa (Thiên ưu), tuy chưa liên kết được đầu ra nhưng nhờ thực hiện các biện pháp kỹ thuật đã góp phần làm giảm lượng giống gieo sạ, hạn chế dùng thuốc BVTV, giảm chi phí, tăng hiệu quả kinh tế 5-7% so với sản xuất thông thường.
         Vụ Hè Thu năm 2018, HTXNN đã ký hợp đồng với Trung Tâm Khuyến Nông Quảng Trị thực hiện mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ với diện tích 15 ha giống lúa Thiên ưu tại Vùng Tam Điền thuộc đội 7, 8. Mặc dù vụ Hè Thu thời tiết diễn biến phức tạp, sâu bệnh phát sinh làm ảnh hưởng đến cây trồng, song kết quả thu được vẫn khả quan so với tình hình chung, cụ thể năng suất bình quân đạt 57 tạ/ha. Đây là cơ sở để tiếp tục thực hiện mô hình này  trong những vụ tới.
 Phát triển HTX NN:
          Kinh tế HTX tiếp tục được củng cố và đổi mới, việc thực hiện chuyển đổi theo luật HTX năm 2012 đã tạo ra động lực mới cho HTX NN phát triển.
          Tổng số thành viên của HTX: 1.058 thành viên.
          Tổng số vốn điều lệ: 2.380 triệu đồng.
          Thông qua các lớp tập huấn, năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ HTX được nâng cao, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
 Chương trình MTQG XD NTM:
          Các nguồn vốn tiếp tục được huy động, đầu tư xây dựng góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng NTM.
          Trong năm 2018, có các công trình thuộc nguồn vốn xây dựng NTM như sau:
          Công trình xây dựng điểm vui chơi và thiết bị vui chơi cho người già, trẻ em với nguồn vốn đầu tư - NS TW : 392 triệu đồng.
          Công trình bê tông hóa đường giao thông tại thôn 3: nguồn vốn sự nghiệp 50 triệu đồng.`
          Cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể đã tăng cường trách nhiệm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chương trình XD NTM.
          Tổng số tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định là 19/19 tiêu chí, đạt 100%.
Hội ghị đã thông qua kế hoạch SXNN năm 2018:
Hội nghị xác định mục tiêu và chỉ tiêu như sau:
Mục tiêu:
Thực hiện chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp toàn diện, chuyển giao và ứng dụng KHKT vào sản xuất, đẩy mạnh thâm canh, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản trên đơn vị diện tích. Đẩy mạnh tốc độ phát triển chăn nuôi, phát triển kinh tế gia trại, trang trại, từng bước xây dựng nền nông nghiệp sạch, sản phẩm nông nghiệp đa dạng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
          Gắn sản xuất với chế biến bảo quản và tiêu thụ sản phẩm để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của bà con nhân nhân.
          Thực hiện tốt Nghị Quyết Đảng Bộ, Nghị Quyết HĐND xã về phát triển nông nhiệp nông thôn và Nghị Quyết Đại Hội HTX đề ra.
          Các chỉ tiêu chủ yếu:
Về trồng trọt:
          Lúa: Chủ trương cơ cấu các loại giống ngắn ngày đảm bảo phù hợp với thổ nhưỡng, thời tiết của địa phương. Giống cho năng suất, chất lượng cao. Diện tích gieo trồng: 378,7 ha, năng suất bình quân dự kiến đạt từ 57 tạ/ha đến 62 tạ/ha. Thực hiện trồng khảo nghiệm giống lúa TBR 279.
Ngô xen sắn: Diện tích 38,7 ha, NS bình quân dự kiến ngô 10.000 trái tươi/ha. Năng suất sắn bình quân dự kiến đạt: 60 tạ/ha
Rau các loại: Diện tích 89 ha/vụ, NS bình quân dự kiến đạt 100 tạ/ha,Ớt:Diện tích 2 ha, NS bình quân dự kiến đạt 80 tạ/haRau màu: Diện tích 5 ha, năng suất bình quân dự kiến đạt: 80 tạ/ha
Về chăn nuôi:
          - Đàn trâu, bò: Ổn định đàn trâu, bò từ 550 đến 600 con, tiếp tục thực hiên chương trình cải tạo đàn bò để tăng số lượng bò lai Zebu trong đàn nhằm tăng chất lượng đàn bò.
          - Đàn lợn: Khuyến khích nuôi lợn tập trung theo mô hình VAC nhằm đa dạng các nguồn thu trước tình hình biến động giá lợn. HTX kết hợp với Công ty thức ăn gia súc cung cấp thức ăn gia súc cho bà con chăn nuôi đảm bảo chất lượng, kịp thời, giá cả hữu nghị.
          - Đàn gia cầm: Trước hết là duy trì tổng đàn ổn định, bên cạnh đó khuyến khích các trang trại, gia trại  mở rộng quy mô. Áp dụng các biện pháp thú y vào chăn nuôi để đảm bảo phòng ngừa dịch bệnh.
          -Các mô hình sản xuất đã triển khai có hiệu quả thì vận động bà con đầu tư thâm canh để nâng cao năng suất, tăng nguồn thu. Khuyến khích và tạo điều kiện cho bà con có nhu cầu phát triển trang trại, gia trại thông qua việc xây dựng đề án có tính khả thi cao.
 Thủy sản:
Tiếp tục động viên nhân dân khai thác có hiệu quả nguồn tôm, cá tự nhiên, giữ vững môi trường sinh thái. Chú trọng đầu tư nuôi cá nước ngọt, với diện tích ao hồ: 7 ha.
 Về Xây dựng NTM:
          Thực hiện tốt các chương trình Quốc gia NTM, giữ vững xã đạt chuẩn NTM.
Về Khuyến nông -Khuyến ngư:
          Duy trì diện tích xây dựng cánh đồng lớn.
          Phát triển mô hình kinh tế trang trại tại vùng Biền Gai.
          Tạo điều kiện hỗ trợ các hộ dân thực hiện xây dựng mô hình kinh tế gia trại trên địa bàn toàn xã.
          Tiếp tục vận động mọi người cải tạo đồng ruộng, xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Thực hiện mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ 20 ha tại Vùng Tam Điền, khuyến khích sản xuất trồng trọt, chăn nuôi theo hướng sản phẩm sạch, đảm bảo môi trường và sức khẻo của con người.
Về kinh tế HTX:
          Tiếp tục Duy trì, phát triển các dịch vụ hiện có của HTX NN.
 Một số giải pháp:
          Để thực hiện có hiệu quả và hoàn thành các chi tiêu cần có những giải pháp kịp thời như sau:
          UBND xã yêu cầu HTX thông báo cho bà con be bờ giữ nước, chỉ đạo các tổ máy tiến hành cày vỡ  đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Để đảm bảo giống lúa đạt phẩm cấp bà con cần tiến hành thử giống để chủ động phòng thiếu giống. HTX thông báo cho bà con đăng ký giống và đặt mua để cung ứng cho bà con đảm bảo đủ giống, đúng giống.
          Khuyến khích bà con ứng dụng phương pháp gieo sạ hàng để giảm mật độ, giảm chi phí, giảm sâu bệnh hại phát sinh. Chăm sóc, dặm tỉa, bón phân cân đối, kịp thời nhằm tạo điều kiện cho lúa phát triển tốt. Khuyến khích bà con bón phân chuồng hoai để tăng độ phì cho đất, tạo điều kiện cho lúa phát triển tốt, giúp cây khỏe, chống chịu sâu bệnh.
          Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là biện pháp quan trọng để bảo vệ mùa màng, hạn chế, phòng trừ sâu bệnh hại. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cần khuyến cáo bà con thực hiện theo nguyên tắc 4 đúng gồm: đúng thuốc; đúng nồng độ liều lượng; đúng lúc; đúng cách. Đảm bảo vệ sinh môi trường trong sử dụng thuốc BVTV bằng việc thu gom vỏ thuốc BVTV sau sử dụng vào các bể chứa.
          Tăng cường công tác bảo vệ đồng trước tình hình chăn thả rong trâu, bò. Tuyên truyền, vận động bà con nâng cao ý thức chung, tuân thủ nội quy bảo vệ đồng.
          -Về chăn nuôi: Phấn đấu thực hiện tốt chỉ tiêu, kế hoạch tiêm phòng. Khuyến khích, hỗ trợ phát triển trang trại, gia trại; xây dựng các đề án vay vốn phát triển kinh tế nhằm tận dụng sự hỗ trợ về vốn vay ưu đãi.
          Xuyên suốt quá trình sinh trưởng và phát triển của lúa bà con cần thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện và xử lý khi có dấu hiệu sâu bệnh hại phát sinh.
          Vận động mọi người không đốt rơm rạ sau vụ mùa vì nó sẽ làm, ô nhiễm môi trường và phá hủy hệ sinh thái làm cho sâu bệnh phát triển. Tận dụng các phế phẩm nông nghiệp để chăn nuôi, trồng trọt.
Tổ chức thực hiện:
          Sau hội nghị tổng kết. Đề nghị UBMTTQVN xã, các đoàn thể, các ban ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch, đưa tinh thần của hội nghị đến với bà con nhân dân trong toàn xã tạo sự cộng hưởng, cùng chung tay thực hiện.
          HTX đảm bảo cung ứng giống, vật tư theo nhu cầu của bà con nhân dân.
          UBND xã tăng cường sự phối hợp chỉ đạo giữa các ban ngành để vận động bà con thực hiện tốt kế hoạch đề ra, đảm bảo vụ mùa thắng lợi.  
46120876 1898972340179416 310888093869670400 n
đồng chí Hồ Sĩ Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo hội nghị
                                                           
Phát biểu trước Hội nghị đồng chí Hồ Sĩ Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã,  đánh giá tình hình sản suất nông nghiệp năm 2018. được sự lãnh đạo của Đảng ủy và UBND xã sự điều hành của BGĐ HTX cùng với sự nổ lực của người dân nên sản xuất nông nghiệp đã thu được những kết quả khả quan. Nhiều mô hình kinh tế có chiều hướng phát triển, như mô hình tổng hợp của anh Nguyễn Văn Túc vùng lò gạch củ, mô hình chăn nuôi tổng hợp của anh Đoàn Quang Bảy vùng cửa kênh, mô hình anh Trần Hữu Tấn chăn nuôi gà theo hướng công nghệ cao, mô hình anh Lê Thành Trung ở thôn 6 chăn nuôi côn trùng…
Việc xây dựng hệ thống đường ra đồng ruộng, kênh mương nội đồng được UBND xã và BGĐ HTX quan tâm đầu tư
Về phương hướng nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2019 cần quan tâm các vấn đề sau:
Tiếp tục thực hiện chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp theo kế hoạch của UBND huyện. Chú trọng phát triển các mô hình sản suất cánh đồng mẩu lớn .
Phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, quy mô trang trại, gia trại tập trung gắn với an toàn thực phẩm, an toàn sinh học.
Tăng cường các hoạt động khuyến nông, thú y. phối hợp chặt chẻ hiệu quả với HTX Nông nghiệp, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp.
UBND xã BGĐ HTX trước mắt cần tổ chức tốt phương án sản xuất vụ Đông xuân năm 2018-2019 chú ý bố trí các loại giống phù hợp, chất lượng có sức đề kháng với dịch bệnh. Tập trung chỉ đạo sản xuất đúng khung lịch thời vụ. Chủ động các giải pháp phòng chống dịch bệnh cho cây trồng và con nuôi.
 Hội nghị đã được thông qua lịch gieo trồng vụ Đông xuân năm 2018 – 2019 do ông  Trần Hữu Tấn Giám đốc HTX xây dựng kế hoạch trình trước Hội nghị .
Giống  HC95, thiên Ưu và các giống có TGST tương đương  gieo từ ngày 10/01/2019 -15/01/2019;
Giống  HDT8, TBR 279 và các giống có TGST tương đương  gieo từ ngày 16/01/2019 -20/01/2019;
Giống  HN6 OM4218 và các giống có TGST tương đương  gieo từ ngày 21/01/2019 -25/01/2019.
 

 

Tác giả bài viết: Hữu Hoan - Chủ tịch Hội ND xã

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây